facebook twitter linkedin google plus behance instagram youtube vimeo logo-edx
Skip to main content

Αντιμετωπίζοντας τις ελλείψεις στην εκπαίδευση ενηλίκων και στην κοινωνική συνοχή

QUEERMIGRANTS

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

read more...
Enrollment is Closed

About This Course

Το πρόγραμμα κατάρτισης ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες που υπάρχουν σήμερα στην Ευρώπη, οι οποίες σχετίζονται με την αύξηση των μετακινήσεων πληθυσμών και στις διακρίσεις που υφίστανται πολλά ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. Το πρόγραμμα αυτό αντιμετωπίζει το ζήτημα των εκπαιδευτικών ελλείψεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων των επαγγελματιών που εργάζονται στον τομέα της απασχόλησης και στον κοινωνικό τομέα ώστε να υποστηρίζουν και να ικανοποιούν καλύτερα τις ανάγκες των ΛΟΑΤΚΙ+ μεταναστών-στριών και προσφύγων-ισσών. 

    

Το εκπαιδευτικό υλικό βασίζεται σε έρευνα διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών που πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Κύπρο, στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Η πρωτογενής και δευτερογενής μας έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι απαιτούνται περισσότερες γνώσεις σχετικά με την κατάσταση των ΛΟΑΤΚΙ+ μεταναστών-στριών και προσφύγων-ισσών στις χώρες προέλευσής τους και στον τρόπο προσέγγισης και αντιμετώπισης του διπλού στίγματος που υφίστανται. Χρειάζεται επίσης περαιτέρω εκπαίδευση σχετικά με αυτό το διπλό στίγμα και τους πολύπλοκους τρόπους με τους οποίους η ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητα και η μεταναστευτική/προσφυγική ιδιότητα μπορούν να επηρεάσουν η μία την άλλη και πώς αυτή η διαθεματική ταυτότητα μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο οι ΛΟΑΤΚΙ+ μετανάστες-στριες/πρόσφυγες-ισσες γίνονται αποδεκτοί-ές από διάφορες ομάδες.  Οι συμμετέχοντες/ουσες στην έρευνα επισήμαναν επίσης την ανάγκη μεγαλύτερης επάρκειας για την αντιμετώπιση των ειδικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ΛΟΑΤΚΙ+ μετανάστες/στριες στις χώρες υποδοχής τους καθώς και τη σημασία των γλωσσικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων χωρίς αποκλεισμούς.  

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των επαγγελματιών μέσω: 

   

της παροχής πληροφοριών σχετικά με τις πολύπλοκες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΛΟΑΤΚΙ+ μετανάστες-στριες 

της εκπαίδευσής τους σχετικά με τις επιζήμιες επιπτώσεις που έχουν οι ξενοφοβικές και ομο/τρανς/αμφι/ιντερφοβικές διακρίσεις όχι μόνο κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ μεταναστών-στριών, αλλά και κατά των μελών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας συνολικά  

του εφοδιασμού τους με κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία και πόρους ώστε να είναι σε θέση να εντοπίζουν και να προλαμβάνουν τις διακρίσεις και να παρέχουν υποστήριξη στους/στις  ΛΟΑΤΚΙ+ μετανάστες-στριες. 

 

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες – αλλά και για φοιτητές-τριες - που εργάζονται σε υπηρεσίες που σχετίζονται με μετανάστες/τριες, πρόσφυγες-ισσες και αιτούντες/ούσες άσυλο. 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από τα εξής τέσσερα κεφάλαια: 

 

Κεφάλαιο 1 - Ηθική και επικοινωνία χωρίς αποκλεισμούς 

Κεφάλαιο 2 - Η κατάσταση και τα νομικά δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ μεταναστών-στριών τόσο στις χώρες καταγωγής όσο και στις χώρες υποδοχής τους 

Κεφάλαιο 3 - Προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι ΛΟΑΤΚΙ+ μετανάστες-στριες/πρόσφυγες-ίσσες στις κοινότητές τους και πώς να βελτιώσουν την πρόσβασή τους στις δημόσιες υπηρεσίες 

Κεφάλαιο 4 - Προκλήσεις που μπορούν να αντιμετωπίσουν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ΛΟΑΤΚΙ+ μετανάστες-στριες/πρόσφυγες-ίσσες στις κοινότητές τους και πώς να βελτιώσουν την πρόσβασή τους στις δημόσιες υπηρεσίες. 

 

Όλα τα κεφάλαια περιλαμβάνουν ένα θεωρητικό μέρος, δραστηριότητες εφαρμοσμένης εκπαίδευσης, πηγές για πρόσθετες πληροφορίες, καθώς και κουίζ και ασκήσεις. 

Requirements

Add information about the skills and knowledge students need to take this course.

Course Staff

Maija Linnala, Υπεύθυνη έργου στο Διεθνές Ινστιτούτο IARS

Η Maija είναι η υπεύθυνη έργου στο Διεθνές Ινστιτούτο IARS. Ηγείται της διαχείρισης και υλοποίησης ενός αριθμού τοπικών, εθνικών και διεθνών έργων και διεκπεραιώνει ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες και αξιολογήσεις. Έχει συμμετάσχει ενεργά σε περισσότερα από 18 ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα έργα κι έχει διαχειριστεί ένα σημαντικό αριθμό μεγάλων εταιρικών σχημάτων. Κατέχει ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Δημόσια Πολιτική και Πρακτική από το Πανεπιστήμιο του Greenwich, στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Θανάσης Θεοφιλόπουλος, Ερευνητής

Ο Θανάσης Θεοφιλόπουλος είναι κοινωνιολόγος με δύο μεταπτυχιακά διπλώματα στον Κοινωνικό Αποκλεισμό και στις Μειονότητες από το Πάντειο Πανεπιστημίο και στη Διαχείριση Φυσικών και Ανθρωπογενών Κινδύνων και Καταστροφών από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Έχει συμμετάσχει ενεργά - ως πάροχος υποστηρικτικών υπηρεσιών, ερευνητής, εκπαιδευτής ενηλίκων ή/και υπέυθυνος έργου - σ επάνω από 15 ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα έργα σχετικά με την έμφυλη ισότητα/ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων και την αντιμετώπιση των διακρίσεων. Σήμερα, εργάζεται ως ερευνητής στην ΑΜΚΕ Σύμπλεξις καθώς και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Εργάζεται επίσης στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) ως ένας από τους/τις επιστημονικούς-ές επόπτες-πτριες του δικτύου δομών της ΓΓΓΔΟΠΙΦ για την υποστήριξη επιζωσών έμφυλης βίας και γυναικών που βίωσαν/βιώνουν διακρίσεις. Τέλος, από το 2021, είναι μέλος της πρώτης Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Raffaele Messina, Ερευνητής στο Euro-Net

Ο Raffaele είναι Εκπαιδευτής Ενηλίκων και Ερευνητής που εργάζεται για τον φορέα Euro-Net σε αρκετά έργα σχετικά με την κοινωνική συμπερίληψη.

Frequently Asked Questions

What web browser should I use?

The Open edX platform works best with current versions of Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer, or Safari.

  1. Course Number

    Μάθημα
  2. Classes Start

  3. Classes End